ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС, ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

Font size: A A A back
Friday, 18 March 2022
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:

proekt.pdf

motivi.pdf

Download as PDFDownload as PDF Views: 456 Last changed: 15:10:20, 18 March 2022