ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС, ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

Font size: A A A back
Thursday, 14 April 2022
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:

Motivi.pdf

Proekt.pdf

Download as PDFDownload as PDF Views: 882 Last changed: 10:56:36, 18 April 2022