ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС, ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

Font size: A A A back
Wednesday, 25 May 2022
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:

PROEKT.pdf

MOTIVI.pdf

Download as PDFDownload as PDF Views: 484 Last changed: 21:44:42, 25 May 2022