ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ И КОНТРОЛИРАН ДОСТЪП НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ОПРЕДЕЛЕНИ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. БУРГ

Font size: A A A back
Friday, 18 November 2022
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:

PROEKT.pdf

MOTIVI.pdf

Download as PDFDownload as PDF Views: 450 Last changed: 14:41:56, 18 November 2022