ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Font size: A A A back
Monday, 10 January 2022
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:

Проект.pdf

Мотиви.pdf

Download as PDFDownload as PDF Views: 538 Last changed: 11:49:53, 10 January 2022