ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЛИКА НА ГРАДСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, СГРАДИТЕ И АРХИТЕКТУРНИТЕ АНСАМБЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БУРГАС

Wednesday, 23 November 2022
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:

PROEKT_NA_NAREDBA.pdf

MOTIVI.pdf

Download as PDFDownload as PDF Views: 1226 Last changed: 14:47:50, 23 November 2022