ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС

Font size: A A A back
Friday, 9 September 2022
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:

проект правилник.pdf

мотиви правилник.pdf

Download as PDFDownload as PDF Views: 402 Last changed: 17:11:46, 09 September 2022