Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

Font size: A A A back
Friday, 16 December 2022
Posted by: Атанас Сиреков

Файлове:

Проект на правилник

МОТИВИ

Download as PDFDownload as PDF Views: 212 Last changed: 09:37:37, 19 December 2022