ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА ФОНД „КУЛТУРА“ НА ОБЩИНА БУРГАС

Font size: A A A back
Tuesday, 24 January 2023
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:

Проект 24_01_23.pdf

Мотиви 24_01_23.pdf

Download as PDFDownload as PDF Views: 614 Last changed: 15:52:49, 24 January 2023