ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА В ОБЩИНСКИЯ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ ОБЩИНА БУРГАС

Font size: A A A back
Wednesday, 31 May 2023
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:

Проект.pdf

Мотиви.pdf

Download as PDFDownload as PDF Views: 326 Last changed: 13:35:47, 31 May 2023