Professional schools

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия

Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров"

Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен…

Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов"

Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин…

Професионална гимназия по химични технологии ”Акад. Н. Зелинский”

Професионална гимназия по химични технологии ”Акад. Н.…

Професионална гимназия по транспорт

Професионална гимназия по транспорт

Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов ”Свети Никола”

Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов…

Професионална техническа гимназия

Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации “П. Пенев”

Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации “П.…

Търговска гимназия

Търговска гимназия