Professional schools

Font size: A A A back

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия

Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров"

Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров"

Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов"

Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов"

Професионална гимназия по химични технологии ”Акад. Н. Зелинский”

Професионална гимназия по химични технологии ”Акад. Н. Зелинский”

Професионална гимназия по транспорт

Професионална гимназия по транспорт

Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов ”Свети Никола”

Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов ”Свети Никола”

Професионална техническа гимназия

Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации “П. Пенев”

Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации “П. Пенев”

Търговска гимназия

Търговска гимназия