Profiled schools

2. Немска езикова гимназия "Гьоте"

2. Немска езикова гимназия "Гьоте"

3. Профилирана гимназия за романски езици ”Раковски”

3. Профилирана гимназия за романски езици ”Раковски”

4. Профилирана природоматематическа гимназия ”Академик Никола Обрешков”

4. Профилирана природоматематическа гимназия ”Академик Никола Обрешков”

5. Профилирана гимназия за чужди езици ”В.Левски”

5. Профилирана гимназия за чужди езици ”В.Левски”