Проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасета на нови обслужващи улици за територията на с.о. „Острица 1“ и с.о. „Острица 2“ в землището на кв. Банево, гр. Бургас

Font size: A A A back
Posted on: Friday, 2 July 2021, 00:00
Valid till:

Файлове:

ПУП-ПУР Острица 1 и Острица 2 - част 3.pdf
Номер: ПУП-ПУР Острица 1 и Острица 2 - част 3.pdf
Дата: 02.07.2021 / 12:07

ПУП-ПУР Острица 1 и Острица 2 - част 1.pdf
Номер: ПУП-ПУР Острица 1 и Острица 2 - част 1.pdf
Дата: 02.07.2021 / 12:07

регистър на засегнатите имоти.xls
Номер: регистър на засегнатите имоти.xls
Дата: 02.07.2021 / 12:07

ПУП-ПУР Острица 1 и Острица 2 - част 4.pdf
Номер: ПУП-ПУР Острица 1 и Острица 2 - част 4.pdf
Дата: 02.07.2021 / 12:07

ПУП-ПУР Острица 1 и Острица 2 - част 2.pdf
Номер: ПУП-ПУР Острица 1 и Острица 2 - част 2.pdf
Дата: 02.07.2021 / 12:07

ПУП-ПУР Острица 1 и Острица 2 - обща схема.pdf
Номер: ПУП-ПУР Острица 1 и Острица 2 - обща схема.pdf
Дата: 02.07.2021 / 12:07

Download as PDFDownload as PDF Views: 270 Last changed: 12:07:09, 02 July 2021