Проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасета на нови обслужващи улици за територията на с.о. „Острица 1“ и с.о. „Острица 2“ в землището на кв. Банево, гр. Бургас

Font size: A A A back
Posted on: Friday, 2 July 2021, 00:00
Valid till:
Download as PDFDownload as PDF Views: 7012 Last changed: 14:24:27, 27 February 2023