ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Font size: A A A back

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА за 2022 г.

Заповед №780/25.032020г. За назначаване на Общински експертен съвет по УТ (ОЕСУТ)

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА за 2021 г.