ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА за 2022 г.

Font size: A A A back
Monday, 18 April 2022
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:

ПРОТОКОЛ №1 - 12_01_2022г.pdf

ПРОТОКОЛ №2 - 18_01_2022г.pdf

ПРОТОКОЛ №3 - 02_02_2022г.pdf

ПРОТОКОЛ №4 - 09_02_2022г.pdf

ПРОТОКОЛ №5 - 16_02_2022г.pdf

ПРОТОКОЛ №6 - 02_03_2022г.pdf

ПРОТОКОЛ №7 - 23_03_2022г.pdf

ПРОТОКОЛ №8 - 06_04_2022г.pdf

ПРОТОКОЛ №9-20_04_2022г.pdf

ПРОТОКОЛ №10/04.05.2022г.pdf

ПРОТОКОЛ №11/27.05.2022г.pdf

ПРОТОКОЛ №12/08.06.2022г.pdf

ПРОТОКОЛ №13/15.06.2022г.pdf

ПРОТОКОЛ №14/29.06.2022г.pdf

ПРОТОКОЛ №15/13.07.2022г.pdf

ПРОТОКОЛ №16-20_07_2022г.pdf

ПРОТОКОЛ №17-03_08_2022г.pdf

ПРОТОКОЛ №18 -10_08_2022г.pdf

ПРОТОКОЛ №19-08_09_2022г.pdf

ПРОТОКОЛ №20-21_09_2022г.pdf

ПРОТОКОЛ №21-12_10_2022г.pdf

ПРОТОКОЛ №22-12_10_2022г.pdf

ПРОТОКОЛ №23-26_10_2022г.pdf

ПРОТОКОЛ №24 - 09_11_2022г.pdf

ПРОТОКОЛ №25-30_11_2022г.pdf

ПРОТОКОЛ №26 - 30_11_2022г.pdf

ПРОТОКОЛ №27 - 21_12_2022г.pdf

Download as PDFDownload as PDF Views: 312 Last changed: 16:38:36, 10 February 2023