ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА за 2023 г.

Font size: A A A back
Friday, 10 February 2023
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:

ПРОТОКОЛ №1 - 11_01_2023г.pdf

ПРOTOKOЛ №2 - 01_02_2023г.pdf

ПРОТОКОЛ №3 /15.02.2023г.pdf

ПРОТОКОЛ №4 - 01_03_2023г.pdf

ПРОТОКОЛ №5 - 15_03_2023г.pdf

ПРОТОКОЛ №6 - 29_03_2023г.pdf

Download as PDFDownload as PDF Views: 755 Last changed: 10:44:42, 17 May 2023