ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ЗА МАНДАТ 2019-2023