Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „ГМГ Инвест 2020“ ООД

Font size: A A A back
Thursday, 18 February 2021
Posted by: Маринета Николова
Download as PDFDownload as PDF Views: 772 Last changed: 09:46:04, 18 February 2021