ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА БАЗОВИТЕ СТАНЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС