Questionnaire for the organization of administrative services in the Municipality of Burgas

Font size: A A A back

 1. Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Община Бургас?
 2. Кои места за обслужване сте посещавали?
 3. За какви услуги най-често сте посещавали Община Бургас?
 4. В каква степен получавате нужната Ви информация?
 5. Удовлетворяват ли Ви сроковете, в които са изготвени документите Ви?
 6. Какво е мнението за служителите, които Ви обслужват?
  • Компетентност
  • Отношение към гражданите
 7. Налага ли се да посещавате служители от специализираните отдели, за да Ви бъде извършена услугата?
 8. Къде според Вас е най-добре да се извършва обслужването?
 9. Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение?