Разрешение №10/13.07.2021 год.за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

Font size: A A A back
Wednesday, 14 July 2021
Posted by: Димитринка Костадинова
Download as PDFDownload as PDF Views: 222 Last changed: 08:37:54, 14 July 2021