Разрешение № 12/03.08.2021 год. за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията

Font size: A A A back
Tuesday, 03 August 2021
Posted by: Атанас Сиреков
Download as PDFDownload as PDF Views: 228 Last changed: 16:38:53, 03 August 2021