Разрешение № 13/05.08.2021 год. за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията

Font size: A A A back
Thursday, 05 August 2021
Posted by: Димитринка Костадинова
Download as PDFDownload as PDF Views: 233 Last changed: 14:56:50, 05 August 2021