Разрешение №2/08.03.2021 год.за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

Monday, 22 March 2021
Posted by: Димитринка Костадинова
Download as PDFDownload as PDF Views: 1379 Last changed: 15:45:29, 22 March 2021