Разрешение №3/01.04.2021 год.за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

Friday, 2 April 2021
Posted by: Димитринка Костадинова
Download as PDFDownload as PDF Views: 1381 Last changed: 15:39:26, 02 April 2021