Разрешение №5/21.04.2021 год.за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

Thursday, 22 April 2021
Posted by: Димитринка Костадинова
Download as PDFDownload as PDF Views: 1839 Last changed: 11:29:16, 22 April 2021