Разрешение №6/17.05.2021 год.за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

Font size: A A A back
Wednesday, 19 May 2021
Posted by: Димитринка Костадинова
Download as PDFDownload as PDF Views: 330 Last changed: 09:19:25, 19 May 2021