Разрешение №9/12.07.2021 год.за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

Font size: A A A back
Tuesday, 13 July 2021
Posted by: Димитринка Костадинова
Download as PDFDownload as PDF Views: 337 Last changed: 11:12:25, 13 July 2021