РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 1/16.01.2023 год.

Font size: A A A back
Monday, 16 January 2023
Posted by: Димитринка Костадинова
Download as PDFDownload as PDF Views: 294 Last changed: 17:14:08, 16 January 2023