РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията № 3 / 30.03.2023 год.

Friday, 31 March 2023
Posted by: Димитринка Костадинова
Download as PDFDownload as PDF Views: 377 Last changed: 10:09:18, 04 April 2023