РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2, от Закона за устройство на територията №5/12.05.2022год

Font size: A A A back
Friday, 13 May 2022
Posted by: Атанас Сиреков
Download as PDFDownload as PDF Views: 176 Last changed: 15:00:39, 13 May 2022