Ред за изграждане на съоръжения за достъп на хора с увреждания

Font size: A A A back

РЕД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДОСТЪП НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ