РЕГИСТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.29 ОТ ЗПП

Font size: A A A back

ПОЛИТИКА ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНА БУРГАС В ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

"БУРГАСИНВЕСТ" ООД

"ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ" ЕООД

"ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК-БУРГАС" АД

"ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС" ЕООД

"ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ " ПРОФ. ИВ. ТЕМКОВ"- БУРГАС" ЕООД

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ "НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962"АД