РЕГИСТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.29 ОТ ЗПП

Font size: A A A back

ПОЛИТИКА ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНА БУРГАС В ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

"ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК-БУРГАС" АД

"ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС" ЕООД

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ "НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962"АД