Детегледач – 1 работно място в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, гр. Бургас, к/с „Братя Миладинови“, ул. „Сан Стефано“ № 61Б и Логопед – 1 работно място в „Център за обществена подкрепа“, гр. Бургас, ул. „Филип Кутев“ №

Font size: A A A back
Posted on: Thursday, 10 November 2022, 00:00
Valid till: Wednesday, 30 November 2022, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 645 Last changed: 15:47:56, 10 November 2022