РЕЗУЛТАТИ от проведения на 03.05.2023 г. конкурс за длъжността: „Главен експерт“ в административно звено Дирекция “Строителство“, отдел СОЕЕ в Община Бургас

Posted on: Tuesday, 9 May 2023, 00:00
Valid till: Wednesday, 17 May 2023, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 601 Last changed: 13:35:36, 09 May 2023