РЕЗУЛТАТИ от проведения на 12.06.2023 г. конкурс за длъжността: „Стажант - одитор“ в Дирекция “Вътрешен одит“ при Общинска администрация - Община Бургас

Posted on: Tuesday, 13 June 2023, 00:00
Valid till: Tuesday, 20 June 2023, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 657 Last changed: 14:00:50, 13 June 2023