РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, гр. Бургас, к/с „Братя Миладинови“, ул. „Сан Стефано“ №61Б - Социален работник – 1 работно място и в „Център за обществена подкрепа“, г

Posted on: Monday, 27 February 2023, 00:00
Valid till: Thursday, 9 March 2023, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 702 Last changed: 09:06:11, 27 February 2023