Резултати от проведено интервю за следните длъжности: - Експерт „Социални дейности“ – 6 работни места; - Експерт „Правно обслужване“ – 1 работно място,

Posted on: Thursday, 8 June 2023, 00:00
Valid till: Saturday, 24 June 2023, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 902 Last changed: 09:03:05, 08 June 2023