СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ОБЩЕСТВЕН ВЪЗПИТАТЕЛ“ КЪМ МКБППМН, СЛЕД ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ

Font size: A A A back
Posted on: Wednesday, 21 September 2022, 14:54
Valid till:
Download as PDFDownload as PDF Views: 860 Last changed: 14:55:37, 21 September 2022