СПИСЪК Резултати от проведено интервю за длъжността: Управител – 1 работно място, в изпълнение на Административен договор по Проект № BG05M9OP001-2.029-0005 „Разкриване на нов Кризисен център в зона „Д“, ж. р. „Меден Рудник“

Font size: A A A back
Posted on: Thursday, 3 February 2022, 15:00
Valid till: Monday, 7 February 2022, 17:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 1004 Last changed: 15:02:38, 03 February 2022