СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ от проведените на 26.04.2023г. събеседвания за обявените длъжности по проект „УНИЦЕФ България и Община Бургас – заедно в подкрепа на уязвими деца и младежи“.

Posted on: Tuesday, 2 May 2023, 00:00
Valid till: Wednesday, 10 May 2023, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 597 Last changed: 16:43:21, 02 May 2023