Scholarships

Font size: A A A back

II. Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по Общинска програма „Бургаски деца“ и "Успешни студенти"

Общинска програма на мерките на закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища