Общинска програма на мерките на закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища

Font size: A A A back
Friday, 26 February 2021
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:

Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.pdf

Искане за предоставяне на закрила.pdf

Програма на мерки за закрила на деца с изявени дарби за 2023г_ .doc

Download as PDFDownload as PDF Views: 1135 Last changed: 15:19:46, 24 October 2023