Общинска програма на мерките на закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища

Font size: A A A back
Friday, 26 February 2021
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:

Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.pdf

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020г_.pdf

Искане за предоставяне на закрила.pdf

Download as PDFDownload as PDF Views: 123 Last changed: 11:00:36, 26 February 2021