20. Център за социална рехабилитация и интеграция на пълнолетни лица с психични разстройства“

Thursday, 16 March 2023
Posted by: Димитринка Костадинова
20. Център за социална рехабилитация и интеграция на пълнолетни лица с психични разстройства“

Файлове:

заявление.pdf

Медицинско удостоверение.pdf

Медицинска характеристика.pdf

Вестник2.pdf

Презентация 2024г.pdf

Download as PDFDownload as PDF Views: 2505 Last changed: 10:34:11, 24 April 2024