№ 1479/02.06.2021 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

Posted on: Friday, 4 June 2021, 00:00
Valid till: Tuesday, 29 June 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 3134 Last changed: 09:00:28, 04 June 2021