№ 1480/02.06.2021 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, обособена част от имот с позиция № К 3.1

Font size: A A A back
Posted on: Friday, 4 June 2021, 00:00
Valid till: Monday, 28 June 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 2354 Last changed: 09:02:23, 04 June 2021