№ 1481/02.06.2021 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване недвижим имот

Posted on: Friday, 4 June 2021, 00:00
Valid till: Tuesday, 29 June 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 2927 Last changed: 09:03:31, 04 June 2021