№1677/31.05.2023 Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва

Font size: A A A back
Posted on: Friday, 2 June 2023, 09:56
Valid till: Monday, 3 July 2023, 16:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 3697 Last changed: 10:03:47, 02 June 2023