№ 2167/03.08.2021 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване на обособена част от поземлен имот по плана на Приморски парк, гр.Бургас

Font size: A A A back
Posted on: Friday, 6 August 2021, 09:50
Valid till: Wednesday, 1 September 2021, 16:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 2208 Last changed: 09:50:58, 06 August 2021